แกงไตปลาแห้ง พร้อมทานกับข้าวสวยร้อน ๆ

แกงไตปลาแห้ง พร้อมทานกับข้าวสวยร้อน ๆ