พริกแกงคั่วกลิ้ง ชนิดผงปรุงสำเร็จ

พริกแกงคั่วกลิ้ง ชนิดผงปรุงสำเร็จ