พริกแกงเขียวหวาน ชนิดผงปรุงสำเร็จ

พริกแกงเขียวหวาน ชนิดผงปรุงสำเร็จ